Didactica Matematicii

Pagina de Didactică a Asociaţiei Culturale "Mâine"

Coronavirusul atacă faza județeană a olimpiadelor școlare!…

Posted by cmiinescu pe martie 9, 2020

https://www.edu.ro/monica-anisie-ministrul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-decis-s%C4%83-suspende-olimpiadele-%C8%99colare

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Revenim!

Posted by cmiinescu pe iunie 24, 2019

După câțiva ani de absență, revenim! Nu am stat degeaba în acest timp! Promitem să vă punem la dispoziție subiecte de actualitate! Deocamdată, să ne bucurăm de vacanță! Țineți aproape!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Concursul Judeţean de Matematică “Marinescu – Ghemeci Octavian” – ediţia a III-a

Posted by cmiinescu pe aprilie 17, 2014

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT         

LICEUL “ŞTEFAN DIACONESCU” POTCOAVA

Str.Principală, nr.197, tel/fax 0249462057

E-mail lic_potc@yahoo.com                            

 

Vă invităm să participaţi în data de 10 mai 2014 la Concursul Judeţean de Matematică “Marinescu – Ghemeci Octavian” – ediţia a III-a, înscris în Calendarul activităţilor educative judeţene la poziţia 122, organizat la Liceul “Ştefan Diaconescu”, str. Principală nr.197, loc.Potcoava, jud.Olt.

            Concursul se adresează elevilor din clasele V-VIII şi IX-XII tip M2.

Pentru clasele V-VI, concursul constă într-o probă scrisă cu durata de 2 ore, ce va cuprinde  trei subiecte.

La clasele  a VII-a şi  IX – XI, durata probei va fi de trei ore, cu patru subiecte, iar la clasa

a VIII-a proba va avea durata de trei ore şi  va conţine o  variantă de  testare naţională, plus o problemă de concurs.

La clasa a XII-a, proba  va avea structura unei variante de bacalaureat.

            Programul din ziua concursului:

            -ora 09:00                    – sosirea delegaţiilor;

            -ora 09:30                    – intrarea participanţilor în săli;

            -orele 10:00 – 13:00     – proba de concurs;

            -orele 14:00 – 16:00     – corectarea lucrărilor

            -ora 17:00                    – afişarea rezultatelor

            -orele 17:30                 – festivitatea de premiere

            Programa de concurs pentru clasele V-VIII este programa pentru Olimpiada de matematica-faza judeţeană, iar pentru clasele IX-XII este programa pentru etapa naţională a Concursului de Matematică Aplicată ”ADOLF HAIMOVICI”.

            Pentru buna organizare şi desfăşurare a concursului vă rugăm să trimiteţi listele cu elevii participanţi până la data de 08 mai 2014,  pe adresele de email lic_potc@yahoo.com, florin14mihai@yahoo.com  sau fax 0249462057, conform tabelului:

 

 

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Şcoala de provenienţă

Numele şi prenumele profesorului îndrumător

 

            Informaţii suplimentare puteţi afla la:

            -prof.Dumitrescu Mihai telefon 0742123058

            -secretariat: 0249462057

            Preşedinte concurs: conf.univ.dr.Costel Bălcău

 

                  Director,                                                                             Organizator,

   Prof.inv.primar  Florina Petruşcă                                              Prof.Mihai Dumitrescu

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

2013 in review

Posted by cmiinescu pe decembrie 31, 2013

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 15,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 6 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

INVITAŢIE la CEL DE-AL XXXV-LEA CONGRES AL ASOCIAŢIEI GENERALE A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA, CONGRES AL CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ŞI AL CADRELOR DIDACTICE ROMÂNE DE PESTE HOTARE

Posted by cmiinescu pe iulie 11, 2013

 

 
“Bogaţi în lipsuri, în îndatoriri şi în iubiri de moşie, apropiaţi-vă de sufletele noastre, ridicaţi-le până unde poate vrednicia şi conştiinţa voastră trează. Aşa Vă vrem!” (din cuvântul de întâmpinare la al V-lea Congres învăţătoresc din perioada interbelică).
 
INVITAŢIE
la CEL DE-AL XXXV-LEA CONGRES
AL ASOCIAŢIEI GENERALE A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA,
CONGRES AL CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA
ŞI AL CADRELOR DIDACTICE ROMÂNE DE PESTE HOTARE
 
Stimaţi colegi,
Organizatorii vă invită să participaţi la cel de-al XXXV-lea Congres al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România (AGIRo), Congres al Cadrelor Didactice din România şi al Cadrelor Didactice Române de peste Hotare, care se va desfăşura în perioada 21 – 23 august 2013 la Slatina, judeţul Olt.
De la primul congres din 1898 de la Ploieşti şi până la mai recentele Congrese Naţionale (XXVIII-XXXIV) de la Arad, Bucureşti (Palatul Parlamentului şi Universitatea Politehnica), Constanţa, Slobozia, Buşteni şi Chişinău (în R. Modova avem înregistrată la Ministerul Justiţiei de acolo ,,Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România – filiala R. Moldova”, cu o activitate de excepţie), congresele AGIRo au intrat deja în tradiţia învăţământului românesc ca veritabile forumuri directe de manifestare a solidarităţii de breaslă, a conştiinţei de sine a dăscălimii române, dedezvoltare a teoriei şi practicii managementului educaţional, pentru a contribui la creşterea calităţii actului educaţional şi a prestigiului şcolii româneşti. La aceste evenimente cel mai mic număr a fost de 750 delegaţi, iar cel mai mare de 1300 delegaţi din absolut toate judeţele ţării. Au mai participat la congresele AGIRo miniştrii educaţiei în funcţie şi foşti miniştri ai educaţiei din România şi R. Moldova, preşedintele României, preşedintele şi vicepreşedintele Academiei Române, parlamentari, europarlamentari, reprezentanţi ai autorităţilor locale, personalităţi ale vieţii publice şi din domeniul culturii. Au conferenţiat nume de cel mai mare prestigiu din domeniul ştiinţelor educaţiei.
Ca şi în alţi ani, vom invita şi acum Ministerul Educaţiei Naţionale să aprobe desfăşurarea evenimentului sub înaltul său patronaj. Ca de fiecare dată, partenerul principal al evenimentului va fi inspectoratul şcolar de la nivel local – de această dată, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt.
Medalia de aur a Congresului AGIRo se află din 2012 la Ministerul Educaţiei din Chişinău. Sperăm ca la Slatina, domnul ministru Remus Pricopie să accepte să preia medalia-ştafetă de la omologul său din R. Moldova, doamna Maia Sandu (medalia a mai poposit până acum câte un an în Tiraspol, Cernăuţi, Valea Timocului şi Regiunea Odessa). Alături de colegi din toate judeţele României şi din filialele şi sucursalele noastre din R.Moldova, Ucraina, Serbia, Bulgaria, Ungaria, Macedonia, Albania, Croaţia, vom invita la Slatina şi miniştrii educaţiei din Ucraina şi Serbia, foşti miniştri ai educaţiei, pe doamna ministru Ecaterina Andronescu – preşedinte de onoare al AGIRo, lideri sindicali şi preşedinţi ai altor asociaţii profesionale ale cadrelor didactice, demnitari şi personalităţi ale vieţii culturale etc.
Cu gândul la acest al XXXV-lea congres, vă cităm din volumul ,,Înainte mergătorii. Istoricul Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România”, scris în 1940 de I.G. Dumitraşcu: ,,Ne simţim legaţi prin fire nevăzute de generaţiile trecute, prezente şi viitoare. Suntem moştenitorii tuturor celor repauzaţi, asociaţii tuturor celor ce trăiesc, providenţa tuturor celor ce ne vor urma.”
 
Din PROGRAMUL CONGRESULUI AGIRo 2013:
21.08.2013:
Primirea invitaţilor
Intâlnirea Consiliului Director al AGIRO
Întâlnirea preşedinţilor de asociaţii / sucursale / filiale membre AGIRo
Centre tematice de lucru
Serată culturală şi de socializare
Spectacol
22.08.2013:
Lucrări Congres AGIRo
Teme la ordinea zilei în educaţie: situaţia învăţământului în limba română la comunităţile etnice româneşti de peste hotare, aspecte ale statutului cadrelor didactice, evaluări şi examene naţionale, programe şcolare, manuale şcolare, planuri – cadru pe discipline şi cicluri şcolare, legislaţie, clasa pregătitoare, activitate didactică ş.a.
Seară naţională
Spectacol
23.08.2013:
Şedinţe AGIRo, schimburi de experienţe pozitive în viaţa asociativă şi în activitatea didactică
Sesiune de formare, C.C.D. Olt
Simpozion internaţional
Plecarea invitaţilor
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:
            Orice cadru didactic se poate înscrie la Congresele AGIRo.
            Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, partenerul principal al congresului din acest an, ne-a asigurat de cazarea gratuită a participanţilor din alte judeţe la căminele şi internatele şcolare din localitate.

Pentru o bună desfăşurare a evenimentului vor fi depuse următoarele taxe (în total 90 lei/persoană) în contul Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România (AGIRo): cont CEC Bank Arad, cod IBAN RO32CECEAR0137RON0355948, cod fiscal 23564572.

            Taxa de 30 lei pentru înscriere Congres AGIRo asigură:
–  mapa congresului;
–  Revista AGIRo, revista simpozionului şi Buletinul Congresului;
–  certificat de participare la congres;
–  certificat de participare la simpozion;
–  adeverinţa sesiune formare;
–  articol pentru Buletinul Congresului trimis până pe data de 31.07.2013 – facultativ;
–  lucrare pentru simpozion şi Revista AGIRo trimisă până pe data de 31.07.2013 – facultativ.
 
Cazare la internate 2 nopţi, 3 zile (21, 22, 23.08.2013): GRATUITĂ
Masă (cină 21 aug, mic dejun 22, prânz 22, cină 22, mic dejun 23, prânz 23): 60 lei
Sesiune de formare, C.C.D. Olt (8 ore): gratuită
 
Cadrele didactice care nu doresc cazare gratuită la internatele şi căminele şcolare pot opta pentru cazare la hotelurile din Slatina, masa putând fi servită la căminele şcolare sau la hotel:
–  Bulevard Prestige, 3 stele, cameră dublă / 200 lei / noapte; garsonieră / 210 lei / noapte; apartament / 300 lei / noapte; (mic dejun inclus)
–  City Hotel (Casa Tineretului), 4 stele, cameră dublă / 200 lei / noapte; (mic dejun inclus)
–  Romtimex, 2 stele, cameră dublă – 100 lei / noapte, cameră 3 paturi / 120 lei / noapte; apartament 4 paturi / 140 lei / noapte.
                 
–                     În Revista AGIRo şi în Buletinul Congresului vor fi publicate rapoarte din partea asociaţiilor / sucursalelor / filialelor judeţene, mesaje din partea invitaţilor, articole de specialitate şi bune practici.
            Colegii şi responsabilii judeţeni vor trimite intenţiile de participare până pe 20.07.2013 şi până pe 31.07.2013 înscrierile, datele participanţilor completate într-un tabel cu următorea denumire şi cu următorul conţinut:
Denumire:
Tabel Judeţul……
Date: nume şi prenume participanţi, Unitatea de învăţământ, telefon, e-mail şi data achitării taxei
 
            Înscrierile şi materialele vor fi trimise pe adresa de e-mail asociatiainvatatorilor@gmail.com.
Detalii privind redactarea lucrărilor pentru publicare:
–  format A4, scris la un rând, toate fonturile Times New Roman 12, obligatoriu cu diacritice;
–  titlul centrat, nu integral cu majuscule;
–  nume autor şi instituţie – pe rândul următor, sub titlu, în dreapta, fără abrevieri;
–  o lucrare va avea maxim două pagini, un singur autor şi va avea format .doc (scrise în Word).
            Evitaţi, vă rugăm, inserarea multor imagini, nu pot fi trimise fişierele, au dimensiune mare!
–         Persoane de contact:
–         Dolha Viorel, preşedinte AGIRo, tel. 0723259290, 0746787740;
–         Gheorghiţă Margareta, preşedinte Sucursala AGIRo, jud. Olt, tel. 0766701420.
 
„Sărmane învăţător, … Care misiune e mai frumoasă decât a ta?
Cine altul, în afară de salvatorul lumii, a mai purtat numele de învăţător?
(„Înainte mergătorii. Din Istoricul AGIRo”, 1940)
 
Scurt istoric al AGIRoAsociaţia Generală a Învăţătorilor din România (AGIRo) este (conform statutului) „o asociaţie non-guvernamentală, nonprofit, independentă, cu beneficiu public, continuatoare a Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România cu statut autentificat de Tribunalul Ilfov cu nr. 12686/1927 prin sentinţa nr. 39/30 iunie 1927 şi înscrisă în registrul persoanelor juridice nr. 354/1927, cu activitate întreruptă abuziv în 1945 şi reactivată în 2006”. AGIRo funcţionează ca o federaţie având în toate judeţele României asociaţii / sucursale judeţene membre AGIRo, sucursale în alte 7 state în care există comunităţi româneşti şi o filială AGIRo în Republica Moldova. Conform statutului, „membrii Asociatiei Generale a Învăţătorilor din România se asociază în scopul cultivării spiritului de solidaritate, al ridicării prestigiului şcolii şi al cadrelor didactice, al recuperării tradiţiei asociative învăţătoreşti începută la 1869 şi a patrimoniului istoric al asociaţiei, al creşterii eficienţei actului educativ prin dezvoltare profesională, ameliorarea legislaţiei, a programelor, a manualelor şi a materialului didactic, al promovării şi apărării drepturilor şi libertăţilor omului, al progresului comunităţii din care fac parte şi al comunităţii românilor de peste hotare şi al promovării intereselor morale, sociale şi materiale ale membrilor. AGIRo este semnatară a pactului naţional pentru educaţie. AGIRo este luată în evidenţa ministerului cu nr. 217/ 23 07 2008 în conformitate cu Legea 246/2005, OUG 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, OG 129/2000 privind organizarea activităţilor de formare profesională, Legea 324/2003 privind cercetarea ştinţifică. În 27 01 2011 AGIRo a semnat cu MECTS Protocolul de colaborare prin care i se recunoaşte rolul consultativ pe lângă minister în proiectarea, fundamentarea şi aplicarea strategiilor naţionale în domeniul educaţiei în conformitate cu art. 14 alin. (1) din Legea nr. 1/2011. AGIRo are prevăzute şi departamente distincte pentru nivelul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi, la cererea unor universitari din asociaţie, avem şi departament pentru acest nivel.
 
Cu bine,
Viorel Dolha
preşedinte AGIRo
 
 
Mesaj din partea organizatorilor:
Cadrele didactice din judeţul Olt care doresc să participe la Congresul AGIRo, Slatina, Olt, 21-23.08.2013, plătesc doar taxa de participare (30 lei) (centralizat, prin Sucursala Olt, în contul AGIRo), nu şi masa.
Trebuie plătită obligatoriu şi cotizaţia de membru AGIRo pentru 2013 (100 lei / an în total pentru toţi membrii Sucursalei AGIRo din jud. Olt). Această sumă se va împărţi la nr. de participanţi la congres din jud. Olt şi se va şti la 01.08.2013 (probabil o sumă între 1 leu – 10 lei, se anunţă a fi mulţi participanţi). Se eliberează adeverinţă de membru AGIRo pe 2013.
Toate materialele pentru Revista AGIRo şi pentru simpozion vor fi trimise până pe 31.07.2013 pe adresa e-mailmargareta_gheorghita@yahoo.com.
Taxa şi cotizaţia se plătesc centralizat, la Sucursala Olt a AGIRo.
Date de contact:
Gheorghiţă Margareta, Preşedinte Sucursala Olt a AGIRo
tel. 0766701420, e-mail margareta_gheorghita@yahoo.com

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

MATHEMATIKA-OLT, 2013

Posted by cmiinescu pe iunie 1, 2013

Subiecte Concurs Mathematika-Olt, III, 31.05.2013

Subiecte Concurs Mathematika-Olt, IV, 31.05.2013

subiect 5

subiect 6

subiect 7

subiect 8

Bareme Concurs Mathematika-Olt, III, 31.05.2013

Bareme Concurs Mathematika-Olt, IV, 31.05.2013

Sub +Barem cls 5 2013

Sub +Barem cls 6 2013

Sub +Barem cls 7 2013

Sub +Barem cls 8 2013

Rezultate Concurs Mathematika-Olt, III, IV, 31.05.2013

Rezultate Concurs Mathematika-Olt, V-VIII, 31.05.2013

 

Mulțumim organizatorilor care ne-au furnizat informațiile!

Felicitări tuturor!

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

Posted by cmiinescu pe ianuarie 17, 2013

Armonia se construiește nu pe abundența calităților ci pe acceptarea defectelor!

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

2012 in review

Posted by cmiinescu pe decembrie 30, 2012

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

4,329 films were submitted to the 2012 Cannes Film Festival. This blog had 15,000 views in 2012. If each view were a film, this blog would power 3 Film Festivals

Click aici pentru a vedea raportul complet.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

“BUCURIILE SĂRBĂTORILOR DE PAŞTE”

Posted by cmiinescu pe martie 11, 2012

    “BUCURIILE SĂRBĂTORILOR DE PAŞTE

– concurs naţional de creaţie literară şi plastică-

-ediţia a IV-a/ aprilie 2012-

Concursul este cuprins în C.A.E.N. 2012, anexa A3, DOMENIUL CULTURAL-ARTISTIC, CULTURI SI CIVILIZATII, NR.27/pag.6 (www.edu.ro)

 

Unitatea organizatoare:        ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2/ CARACAL

1.Organizatori: director – prof. Silviu Titus FRĂSINEANU, dir.adj. – prof. Irina MOCANU, prof. Sanda CIOROIANU, prof. Mihaela GAVRILĂ, prof. Elena PETROI, înv. Maria ȚIȚIRIGĂ

2. Coordonatori:

    INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT

– Inspector şcolar general – prof. Mariana GHEORGHE

– Inspectori şcolari de specialitate:

   – inspector educativ:  prof. Viorica DĂDULESCU

   – inspector învăţământ primar:  prof. Mirela PARASCHIV

   – inspector învăţământ preşcolar:  prof. Victoria ION

3. Iniţiatori – realizatori:  prof. Sanda CIOROIANU

                                             prof. Mihaela GAVRILĂ

4. Parteneri:

     – Casa Corpului Didactic Olt, prin director, asist. univ. dr. Victor TIȚA și documentarist Victoria PRIOTEASA

           – Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 4 Caracal, prin director, prof. Gabriela LUNGU, prof. Marioara RUJA, prof. Ileana NISTOR, prof. Ștefana DUCA

           – Biblioteca “Virgil Carianopol” din Municipiul Caracal, prin director, prof. Bebica DEAC

           – Clubul  Copiilor şi Elevilor „Marius Bunescu” Caracal, prin director, prof. Dan DIMULESCU și prof. Florentina VÂRTOSU TOMA

 

Domeniul:

–          Artă plastică

–          Limbă şi comunicare

           Aplicantul:

            Şcoala cu clasele I-VIII Nr.2 – Caracal, str. Eliade Rădulescu, nr.2, loc. Caracal, cod 235 200, telefon 0249511693, e-mail: sanda_cioroianu@yahoo.com

Argument:

           Nu vom putea măsura niciodată cu mintea dimensiunile celor mai semnificative sărbători religioase Crăciunul şi Sfintele Sărbători de Paşte. Ele reprezintă un prilej de bucurie şi veselie, de încărcare sufletească pozitivă pentru toţi oamenii. În aceste momente fiecare îşi manifestă buna-cuviinţă, bunul simţ, fie prin intermediul artelor, fie prin intermediul oricărei alte ştiinţe. Copiii ne uimesc şi ne surprind cu imaginaţia lor bogată prin diferite lucrări de arte plastice şi creaţii literare. Aceste sărbători prilejuiesc organizarea unor expoziţii pline de lumină şi culoare, prin intermediul cărora vom putea descoperi şi promova copiii talentaţi. Le putem oferi şansa de a-şi valorifica înclinaţiile, aptitudinile şi talentele, de a-i mobiliza în activităţi practice şi de a-i implica tot mai mult pe părinţi şi pe reprezentanţii comunităţii locale în acţiunile şcolii.

 

Descrierea proiectului:

            Scop : Valorificarea potenţialului creator al copiilor prin realizarea unor compoziţii de arte plastice şi literare.

           Obiective:

– cultivarea sentimentelor de dragoste şi respect pentru tradiţiile culturale şi religioase ale comunităţii locale;

– formarea şi dezvoltarea unei gândiri autonome, reflexive, critice;

– promovarea şi stimularea copiilor cu aptitudini literare şi plastice;

– realizarea unui real şi eficient schimb de experienţă între copiii participanţi la concurs;

            Grup ţintă:  preşcolari şi şcolari ai claselor I- VIII din întreaga ţară.

            Regulamentul şi metodologia concursului:

           La acest concurs se pot înscrie copii cu vârstele cuprinse între: 5 – 6 ani; 7 – 14 ani.

           Se vor urmări secţiunile:

A. creaţii plastice: desen                                             B. creaţii literare: versuri

                                          colaj                                                                          proză

                                          felicitări

           La prima secţiune copiii vor realiza compoziţiile în tehnici de lucru cunoscute pe suport A4 (foaie de desen), pe verso regăsindu-se eticheta cu titlul lucrării, numele şi prenumele autorului, grupa/ clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, grădiniţa/şcoala, localitatea, judeţul.

           Concursul se desfășoară fără taxă de participare.  

           Lucrările vor fi trimise prin poştă la adresa: Şcoala cu clasele I-VIII Nr.2(prof.Cioroianu Sanda), str. Eliade Rădulescu, nr.2, loc. Caracal, jud. Olt, cod 235 200, cu specificația „pentru concursul național Bucuriile Sărbătorilor de Paşte”. Atenție! Lucrările literare trebuie trimise și prin adresa de e-mail sanda_cioroianu@yahoo.com, astfel încât, cele premiate să fie publicate în revista școlară “Pe-un fluture-n zbor, / Pe aripi călător”, urmărind-o pe site-ul www.miciicreatori.wordpress.com . Lucrările vor fi tehnoredactate conform instrucţiunilor: redactarea lucrărilor se va face pe format A4, pe o singură parte, la un rând, cu margini egale de 20mm (text aliniat „justify”), titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat, la două rânduri de titlu se va scrie numele autorului şi instituţia (Times New Roman 12), la două rânduri de numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman 12). Redactarea se face cu diacritice. Nerespectarea acestor cerințe va duce la respingerea lucrărilor.

           Termenul limită de depunere al lucrărilor este de  2 aprilie 2012 (data poştei). După această dată nu se mai primesc lucrări. Fiecare coordonator va putea înscrie în concurs cel mult 3 (trei) lucrări ale copiilor pe care îi îndrumă.

            Lucrările înscrise nu se mai restituie. Atât creaţiile plastice, cât şi cele literare, vor fi expuse la Biblioteca „Virgil Carianopol”  din Municipiul Caracal. Jurizarea va fi realizată de cadre specializate ale instituţiilor organizatoare şi partenere.

           Se vor acorda, la fiecare secţiune, premiile I, II, III şi menţiuni , respectându-se şi nivelul de vârstă. Cadrele didactice îndrumătoare și copiii participanți vor primi diplomele în funcție de rezultate,  pe adresa de e-mail specificată în fișa de înscriere. Diplomele vor fi expediate în termen de o lună de la data jurizării.

Diplomele și adeverințele se trimit prin poșta electronică. Cei care doresc să primească în original va trebui să plătească taxa de participare cu 4RON/ lucrare, plus un plic autoadresat, timbrat, pe care-l veți pune în plicul cu lucrările lapoștă.

           Perioada de desfăşurare a concursului:

-15 februarie – 2 aprilie 2012 – depunerea lucrărilor;

– 23 aprilie – 27 aprilie 2012 – jurizarea lucrărilor.

– 2 mai –   12 mai 2012 – expedierea diplomelor.

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE

 

 

„BUCURIILE SĂRBĂTORILOR DE PAŞTE”

 

-concurs naţional-

 

 

 

Şcoala/ Grădiniţa______________________________________________________________

Adresa______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

e-mail ______________________________________________________________________    

 

 

 

Nr.

crt.

LUCRAREA

SECŢIUNEA

CLASA/ GRUPA

NUMELE ELEVULUI/PREȘCOLARULUI

   

 

     
   

 

     
   

 

     

 

 

 

 

 

 

Data înscrierii_____________________

 

Profesor îndrumător_____________________________________________________________

Director,

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

CONCURSUL DE MATEMATICĂ „EUGEN IONESCU” SLATINA

Posted by cmiinescu pe martie 11, 2012

 

 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt

Scoala cu clasele I-VIII “Eugen Ionescu”, Slatina

Str. Unirii nr. 1 cod 230032 tel / fax : 0249 435470

e-mail scoalaeugenionescu@yahoo.com:

http://scoli.didactic.ro/scoala_eugen_ionescu_slatina

 

INVITAŢIE

Dragi elevi, stimaţi colegi,

 

Vă invităm la cea de a VII-a ediţie a CONCURSULUI INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ”EUGEN IONESCU” care va avea loc în data de 18 Martie, duminică, ora 10:00 la sediul Şcolii cu clasele I-VIII “Eugen Ionescu”, Slatina.

Concursul este dedicat elevilor claselor  III-VIII.

          Programul concursului:

09:30           – intrarea elevilor in săli;

10:00- 12:00 – proba pentru clasele III-VI;

10:00- 13:00 – proba pentru clasele VII-VIII;

13:00- 18:00 – corectarea lucrărilor;

18:30            – afişarea rezultatelor;

19:00            – festivitatea de premiere.

Înscrierea elevilor se poate face până joi, 15 martie 2012 la secretariatul şcolii, tel/fax: 0249435470, e-mail: scoalaeugenionescu@yahoo.com  

sau la gratielapp@yahoo.com    notsimona@gmail.com

VĂ AŞTEPTĂM ŞI VĂ DORIM MULT SUCCES!

Director,

Prof. Constanţa Popescu

REGULAMENTUL CONCURSULUI INTERJUDETEAN DE

MATEMATICA”EUGEN IONESCU”

EDITIA A VII-A,18 MARTIE 2012

 

1) CONCURSUL ESTE DEDICAT ELEVILOR CLASELOR III-VIII.

2) PROGRAMA pentru concurs este aceeasi cu programa pentru etapa judeteana a Olimpiadei Scolare de Matematica.

3) La clasa a VIII-a subiectul este structurat pe modelul de EVALUARE NATIONALA (punctaj 100 puncte) la care se adauga 2 subiecte de departajare (punctaj – fiecare 7 puncte).

4) La clasele III-VII sunt 4 subiecte(fiecare 7 puncte).

5) Proba scrisa va dura 2 ore la clasele III-VI si 3 ore la clasele VII-VIII.

6) Pentru rezolvarea corecta a unei probleme se acorda 7 puncte. Rezolvarile partiale, nefinalizate, se puncteaza conform baremului de notare afisat. Orice rezolvare corecta care nu respecta baremul afisat se puncteaza corespunzator. Punctajul minim cu care poate fi evaluata o teza este 0, iar punctajul maxim 28 (exceptie clasa a VIII-a-punctaj maxim 114 puncte).

7) Daca in urma corectarii lucrarilor, doi sau mai multi elevi au acelasi punctaj, pentru departajarea in clasament se folosesc in ordine urmatoarele criterii:

        a) numarul notelor de 7 obtinute;

        b) punctaj mai mare la problema  a IV-a;

        c) punctaj mai mare la problema a III-a.

8)PREMIEREA

    La fiecare an de studiu se vor acorda o cupa, un premiu I, un premiu II si un premiu III.

      Se vor acorda mentiuni la cel mult 20% din numarul elevilor participanti la clasa respectiva. Elevii care primesc mentiuni trebuie sa aiba punctajul cel putin egal cu 7 puncte.

9) Se acorda MARELE TROFEU-CUPA acelei scoli  care are punctajul cel mai mare obtinut din punctajele cele mai bune a 12 elevi inscrisi in concurs, cate 2 la fiecare nivel de clasa (2×6=12).

10) Copiatul, folosirea calculatorului, a telefonului mobil precum si vorbitul in timpul concursului sunt interzise. Elevii care nu respecta aceste prevederi vor fi eliminati din concurs.

Pentru a confirma participarea la concurs, va rugam sa transmiteti tabelul cu elevii participanti si cadrele didactice insotitoare (se va mentiona numele cadrelor didactice care vor ramane la corectat) pana in data de 15 martie 2012, la secretariatul Scolii cu clasele I-VIII ”EUGEN IONESCU” , tel/fax: 0249435470, e-mail: scoalaeugenionescu@yahoo.com  sau la gratielapp@yahoo.com, notsimona@gmail.com

    La cerere se asigura cazare si masa. Se va specifica in tabelul transmis cu participantii la concurs daca se solicita cazare si masa.

    Pentru inscrierea la concurs se va achita o donatie in valoare de 10lei/elev.

          Pentru ridicarea premiului, elevul va fi insotit de un adult (parinte sau profesor insotitor) care sa se poata legitima.

Informatii suplimentare:

        Prof. Gratiela-Ludmila Popa-tel.0745216310

Prof. Nasui Mariana – tel. 0724385775

Mulţumim doamnei profesor Graţiela Popa pentru colaborare!

Posted in Uncategorized | 16 Comments »