Didactica Matematicii

Pagina de Didactică a Asociaţiei Culturale "Mâine"

examene & concursuri

Olimpiada Locală de Matematică, judeţul Olt, 13 februarie 2010

Subiecte olimp[1]. locala V-VIII

Bareme clasele V-VIII

IX-XII

BAREM IX-XII

__________________________________________

Concursul Interjudeţean de Matematică “GRIGORE MOISIL”- ediţia  a-VI-a

invitatie simpozion

INVITATIE-MOISIL2010

Concursul Interjudeţean de informatică  aplicată “info-practic”- ediţia  a-V-a

invitatieINFO-PRACTIC_2010

________________________________________

Subiecte Evaluarea Naţională 2010:

http://subiecte2010.edu.ro/Evaluare_Nationala/Modele_de_subiecte/

_______________________________________

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN MATHEMATIKA – OLT

Vineri, 8 mai 2009, între orele 16.00-18.00, la Colegiul Național Ion Minulescu” Slatina, Olt se va desfăşura ediţia a VI-a a CONCURSULUI MATHEMATIKA-OLT, clasele IV-VIII.

Nu există taxa de participare.

Prezenţa elevilor în sălile de clasă: 15.30.

Înscrierea elevilor în concurs se va face până pe data de 5 mai 2009 numai la adresa de e-mail: concursul_mathematika_olt@yahoo.com (nume elev, clasă, unitate de învăţământ, cadru didactic) sau prin telefon la următoarele cadre didactice:

–  prof.:  Perianu Marius (0744699123); Popa Graţiela (0745216310)

–  înv.: Cioabă Virginia(0766706334);Dobre Stanca(0740815230); Câciu Elena (0751189093).

Afişarea rezultatelor: 9 mai,după ora 17.00, pe site-ul www.colegiul-ion-minulescu.com.

Concomitent cu concursul se va desfăşura Simpozionul Interjudeţean Aptitudinea matematică la elevii claselor IV-VIII, adresat exclusiv cadrelor didactice care au elevi înscrişi în concurs şi care însoţesc elevii. Simpozionul nu are taxă de participare, dar prezenţa şi susţinerea lucrării sunt obligatorii. Condiţii: autor unic pe lucrare, 3-5 pagini, 1 pagină teorie, restul activităşi practice. Lucrarea se trimite electronic până pe 5 mai 2009, numai la adresa: concursul_mathematika_olt@yahoo.com.

Vă aşteptăm cu drag!

INSPECTORI ŞCOLARI DE SPECIALITATE,

PROF. PĂUNA MIHAI

ÎNV. IOANA MARTINESCU

INST. DORINEL BOGEANU

___________________________________________

Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina, judeţul Olt Organizează Concursul Interjudeţean de Informatică Aplicată „INFO-PRACTIC” ediţia a IV-a, 4 aprilie 2009

Amănunte aici: invitatie4

________________________________________________

calendar-concursuri-20091

concurs-judetean-stelele-muzicii-draganesti-2009

ed-rutiera-2009

regulament-arhimede-2009

________________________________________________

MINISTERUL EDUCAŢIEI ,CERCETÃRII ŞI INOVÃRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI OLT
___________________________________________

COLEGIUL TEHNIC „ALEXE MARIN” SLATINA
Str.Cireaşov, nr.10 Tel/Fax: 0249/436210
E-mail : gscm3slatina@ yahoo.com

INVITAŢIE

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICÃ „GRIGORE MOISIL”-EDIŢIA A-V-A
21 martie 2009

Vã invitãm sã participaţi în data de 21 martie 2009 la
Concursul Interjudeţean de Matematicã „GRIGORE MOISIL” –ediţia a V-
a, organizat la Colegiul Tehnic „Alexe Marin”, Slatina-jud. Olt.
Concursul se adreseazã elevilor din clasele IX-XII – profil
M2.Fiecare unitate şcolarã invitatã poate participa cu câte 4
elevi/an studiu sau maxim 16 elevi.Tabelul nominal cu elevii
participanţi, profesorii însoţitori şi corectori va fi transmis pânã
la data de 16.03.2009, la secretariatul liceului – tel-fax
0249/436210 sau la adresa de mail nicko2005_1@ yahoo.com. Structura
tabelului va fi:

Nr.crt Numele si prenumele Clasa Profesor indrumator

Programa de concurs este cea pentru etapa judeţeanã a
Concursului Naţional de Matematicã Aplicatã „ADOLF HAIMOVICI”.

Programul activitãţilor este urmãtorul:

• orele 8:00 – 9:00 sosirea participanţilor
• orele 9:30 – 11:30 proba concurs
• orele 12:00 – 14:00 corectarea lucrãrilor
• orele 15:00 –16:00 festivitatea de premiere

Simultan se va desfãşura şi prima ediţie a Sesiunii de
comunicãri ştiinţifice în domeniul matematicii „Grigore Moisil „.

Simpozion interjudeţean de comunicãri ştiinţifice în domeniul
matematicii
„GRIGORE MOISIL”
EDIŢIA I – SLATINA, 21.03.2009

Secţiunile simpozionului
1. Referate şi comunicãri ştiinţifice pentru profesori.
2. Referate şi comunicãri ştiinţifice pentru elevi..
3. Lucrãri metodice şi ştiinţifice, ghiduri metodologice, auxiliare
didactice, cursuri opţionale – secţiune pentru cadre didactice.

Fiecare cadru didactic îşi va anunţa intenţia de participare pânã la
data de 10 martie 2009 prin trimiterea FIŞEI DE ÎNSCRIERE pe
urmãtoarele adrese electronice rotaru_janina@ yahoo.com sau
dianavaleria2004@ yahoo.co. uk.
Lucrarile vor fi trimise pânã la data 16 martie 2009 în format
electronic la urmãtoarele adrese electronice:
rotaru_janina@ yahoo.com sau dianavaleria2004@ yahoo.co. uk sau prin
poştã pentru: profesor Rotaru Janina, Colegiul Tehnic „Alexe Marin”
localitatea Slatina , Str. Cireaşov, nr.10, judetul Olt, cu
specificaţia: Simpozion interjudeţean de comunicãri ştiinţifice în
domeniul matematicii „GRIGORE MOISIL”.
Taxa de participare este de 35 RON, expediatã prin mandat
poştal pe adresa: pentru prof.Rotaru Janina – Colegiul Tehnic „Alexe
Marin”, localitatea Slatina, Str. Cireaşov, nr.10, judetul Olt sau
plãtitã direct la casieria unitãţii şcolare.
Dacã din motive obiective nu ne puteţi onora cu prezenţa, diplomele
se vor expedia prin poştã la adresa indicatã în fişa de înscriere.
Toţi participanţii vor primi diplome de participare. Relaţii
suplimentare se pot obţine la adresele menţionate anterior.

Redactarea lucrãrilor
Redactarea lucrãrilor se va face pe format A4, pe o singura parte,
la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified” cu
Times New Roman 12) cu caractere romaneşti, titlul va fi scris cu
majuscule (Times New Roman 12 Bold) centrat; la doua rânduri de
titlu se va scrie profesia, numele prenumele autorului şi instituţia
(Times New Roman 12), bibliografia se va consemna la sfârşitul
lucrãrii.
Lucrãrile susţinute se vor încadra în tematica simpozionului, vor
avea cel puţin 3 pagini.
Prezentarea fiecãrei lucrãri nu va depãsi 10 minute şi se va face cu
echipamente la alegere, precizate în fişa de înscriere, puse la
dispoziţie de unitatea organizatoare.

Programul de desfãşurare al simpozionului
9 – 9,30 Primirea participanþilor la Colegiul
Tehnic „Alexe Marin”
Slatina, str. Cireaşov, nr.10
9,30 – 10,00 Socializarea participanţilor
10,00-14,00 Desfãşurarea simpozionului
14,00 – 15,00 Concluzii şi înmânarea diplomelor
Vã rugãm sã aveţi în atenţie urmãtoarele:
Intenţia noastrã este sã redactãm un CD cu ISBN al simpozionului
care sã cuprindã toate materialele prezentate, de aceea, vã rugãm sã
le însoţiţi de prezentare pe suport magnetic: DVD, CD.

FIŞA DE ÎNSCRIERE
la Simpozion interjudeţean de comunicãri ştiinţifice în domeniul
matematicii „GRIGORE MOISIL”
Ediţia I – Slatina, 21.03.2009

Numele şi prenume cadrului
didactic: ………… ……… ……… …….…………………

Date de contact: e_mail: ………… ……… ……… ….., nr.
tel: ………… ……… ……… ….

Elev/elevi
implicaţi: ………… ……… ……… ……… ……… ……… .
………… ……… …….

şcoala de provenienţã: …………………………………………………………

localitatea: ………… ……… ……… ……… …
judeţul: ………… ……… ……… ……… ……

Adresa pentru
corespondenţã: ………… ……… ……… ……… ……… ……
………… …..

Tema lucrãrii: ………………………………………………………………..

Numãr autori: ……………………………………………………………

Secţiunea în care se încadreazã lucrare: …………………………..

Echipament necesar pentru
prezentare ………… ……… ……… ……… ……… ……..

Confirmarea prezenţei
Da     Nu

Concursul de matematică „Eugen Ionescu” – Slatina

Invitaţia şi alte detalii AICI

____________________________________________

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ

Clasa a V-a

Etapa judeteana 7.03.2009

 1. NUMERE NATURALE.OPERATII CU NUMERE NATURALE
 2. DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE
 3. PUTERI CU EXPONENT NUMAR NATURAL
 4. ORDINEA EFECTUARII OPERATIILOR
 5. SISTEME DE NUMERATIE
 6. ELEMENTE DE LOGICA MATHEMATICA
 7. MULTIMI . OPERATII CU MULTIMI

Etapa naţională 29-31.05.2009

 1. TEMATICA ETAPA JUDETEANĂ
 2. FRACTII ZECIMALE.OPERATII
 3. ECUATII SI INECUATII
 4. RAPORT.PROCENT.MEDIA ARITMETICA
 5. ELEMENTE DE GEOMETRIE
 6. UNITĂŢI DE MĂSURĂ

Clasa a VI-a

Etapa judeteana 7.03.2009

 1. NUMERE NATURALE.
 2. MULTIMEA NUMERELOR RATIONALE POZITIVE
 3. ECUATII IN MULTIMEA NUMERELOR RATIONALE POZITIVE
 4. RAPOARTE SI PROPORTII.MARIMI DIRECT SI INVERS PROPORTIONALE
 5. DREAPTA.SEGMENTE.
 6. UNGHIURI.PROPRIETĂŢI.
 7. CONGRUENTA TRIUNGHIURILOR
 8. PERPENDICULARITATE.MEDIATOARE.BISECTOARE

Etapa naţională 29-31.05.2009

 1. TEMATICA ETAPA JUDETEANĂ
 2. NUMERE INTREGI.OPERATII CU NUMERE INTREGI
 3. ECUATII SI INECUATII IN Z
 4. PARALELISM
 5. PROPRIETATI ALE TRIUNGHIURILOR

Comunicată de către organizatori.

__________________________________________

IONUŢ DUMITRU, Fundaţia de Evaluare în Educaţie

www.evaluareineducatie.ro

CONCURSURI NATIONALE DE EVALUARE IN EDUCATIE.

Prezentarea proiectului de evaluare si procedura Administratorului de Test, procedura necesara administrarii concursului in scoala dvs:

Mai multe informatii puteti prelua de pe pagina www.evaluareineducatie.ro sau contactandu-ne direct.

Va invitam sa luati parte ca Centru de Evaluare (Administrator de Test/ Organizator Principal) in cadrul proiectului de evaluare continuă in educatie, proiect organizat de Fundatia de Evaluare în Educatie, în parteneriat cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovarii si sub egida Academiei Române. Este o evaluare periodică a nivelului de clasa, evaluare cu valente de concurs prin prisma premiilor oferite participantilor. Nu este un concurs piramidal, elevii se pot înscrie la orice etapa indiferent de participarea la etapele anterioare sau de punctajul obtinut.

Concursurile evalueaza competentele atinse de elevi pe parcursul derularii activitatii scolare. Derularea acestor concursuri de evaluare externă în educaţie le dă elevilor posibilitatea să-si verifice cunostinţele pe etape de parcurgere a materiei, în vederea obţinerii unor rezultate bune la viitoarele examene si concursuri (evaluarea naţională la clasa a IV-a, teze unice, bacalaureat, admiterea la facultate, inscrierea la universitatile din strainatate).

O astfel de evaluare periodică asigură o asimilare ritmică a materiei, precum si o achiziţie de competenţe la un nivel corespunzător pentru finalităţile urmărite de ficare elev. În acest fel se diminuează riscul de a acumula goluri în cunostinţe si apare posibilitatea de a fi descoperite acele segmente de materie pe care elevul nu le stăpâneste suficient, astfel încât să le poată remedia la timp.

Se poate realiza astfel un prim pas in evaluarea continua, evaluare sosita dintr-o sursa exterioara scolii in care invata elevul si care nu se substituie invatarii la clasa, tezelor unice si altor activitati din cadrul orelor scolare.

In 2007, numai la disciplina matematica – Concursul “Nastasescu”, au participat peste 70.000 elevi. Toti se regasesc pe pagina concursului cu informatii privind punctajul obtinut, centrul de evaluare etc.

Disciplinele de concurs incepand cu anul scolar 2008-2009 sunt: MATEMATICA, LB. ROMANA, LB. ENGLEZA, FIZICA si INFORMATICA iar concursurile se desfasoara incepand cu clasa a II-a si terminand cu clasa a XII-a.

Taxa de participare la fiecare disciplina este de 20,00 RON iar din aceasta taxă 40% (8 RON /participant) rămâne la dispozitia Administratorului de Test – prof.de specialitate al disciplinei aferente (organizator principal) care va coordona echipa de lucru din scoala: evaluatori, supraveghetori etc.

Toti profesorii implicati in acest proiect (directori, administratori de test, evaluatori, supraveghetori etc.), vor primi diplome semnate de Ministerul Educatiei, diplome care se puncteaza la dosarul de gradatie si de merit.

Premiile pentru participanti sunt semnificative: diplome participare (toti elevii participanti), diplome merit, medalii, laptop-uri, iPod-uri, aparate foto digitale, burse studiu etc.

La Matematica Concursul National de Evaluare este desfăsurat sub coordonarea prof. Constantin Năstăsescu, membru corespondent al Academiei Române.

Daca doriti sa va organizati in centru de evaluare, asteptam informatiile din fis. atasat ”INFO CENTRU EVALUARE”.

Calendarul de desfasurare este dupa cum urmeaza:

DISCIPLINA

Etapa 2 de evaluare curenta

MATEMATICA

21 Februarie 2009

ROMANA

28 Februarie 2009

ENGLEZA

28 Martie 2009

FIZICA

14 Martie 2009

INFORMATICA

11 Aprilie 2009

CONCURSURI NAŢIONALE DE EVALUARE CONTINUĂ ÎN EDUCAŢIE

Desfăşurate în parteneriat MECT şi sub egida Academiei Române

DISCIPLINE CURRICULUM EVALUATE: MATEMATICĂFIZICĂINFORMATICĂROMÂNĂENGLEZĂGERMANĂ

Curs interactiv de perfectionare didactica: www.eudidact.ro

________________________________________

Vă recomandăm:

 • **www.evaluareineducatie.ro – o altă abordare a concursurilor de matematică.
 • **www.olimpiade.ro – subiecte date la Olimpiada de Matematică.
 • **http://bogeanu.wordpress.com – pagina Învăţământului Primar Olt unde puteţi găsi şi anunţuri privind Concursuri de Matematică din judeţul Olt şi nu numai.
 • **Subiecte şi bareme de corectare de la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană Olt din 2007, clasele aIV-a, a V-a şi a VI-a  2007-ojm-04-06
 • **concursuri şcolare pe blogul d-lui prof. Crăciun Gheorghe – super blog, super profesor!

http://profucraciun.wordpress.com/category/concursuri-scolare/

 • **Subiecte de la Concursul Interjudeţean de Matematică „regalul Generaţiei XXI”

Şcoala Sfânta Vineri, ploieşti, 18 octombrie 2008

http://www.didactic.ro/index.php?cid=reviste&page=1

_________________________________________________________________________

Subiectele de la faza locală  a Olimpiadei, Corabia 2008:

subiecte-ol-2007-2008-corabia

_________________________________________________________________________

Subiecte Olimpiada de Matematică, faza locală, 24 ianuarie 2009:

olimat5loc20081, vi-subiecte-2009, subiecte-7, viii1, ixsubiecte-2009, subiecte-olm-2009-clasa-10, subiecte-olm-2009-clasa-11, subiecte-xii. Azi, 24 ianuarie 2009, orele 12,30. Succes!

Atenţie! La clasa a IX-a, la subiectul III doar 3 este sub radical!________________________________________________________________________

Reclame

6 răspunsuri to “examene & concursuri”

 1. Craciun Iosif said

  demagogie sau prostie?
  am citit articolul despre bunatate, am aflat ca aceasta pagina este realizata de catre prof. C MIINESCU si nu inteleg un lucru sau nu am gasit eu informatia completa:
  – cati elevi, de la scoala la care este profesor au participat la aceste concursuri sau olimpiade
  – lipsa de participare este motivata de „BUNATATEA” sau „DEMAGOGIA” respectivului profesor, care urmareste doar „IMAGINEA FRUMOASA IN REVISTE, PE STICLA, IN POEZIE” si nu rezultatele palpabile

 2. cmiinescu said

  Domnule Craciun,

  Ma bucur ca va intereseaza persoana mea. Nu inteleg vehementa cu care atacati o problema pe care nu o inteleg prea bine…

  Adica articolul despre bunatate are legatura cu concursurile?

  Apoi participarea la concursuri a elevilor mei are vreo relevanta din punct de vedere al paginii „Didactica Matematicii”? Sau am vorbit „in reviste, pe sticla sau in poezie” (asa cum va exprimati) despre participarea la concursuri sau alte chestiuni de acest gen din care eu, desi nu am elevi la aceste concursuri as iesi cu mai multe virtuti sau cu o imagine impecabila? Nu va inteleg tonul si nici nedumerirea!

  Eu predau intr-o scoala din mediul rural unde copiii ma iubesc, unde imi iubesc si imi aplic meseria, unde fac totul ca imaginea lor despre matematica sa fie una umana si fireasca. „Didactica Matematicii” este o revista pe care am infiintat-o in aprilie anul trecut si care se vrea ceva frumos si util. Nu exista interese materiale aici sau de alta natura. In ceea ce priveste imaginea, aceasta se formeaza din faptele fiecaruia dintre noi. Daca vorbesc frumos nu cred ca este suficient…

  Va multumesc oricum si chiar as vrea sa stam de vorba despre asta! Toate cele bune!

 3. cristina said

  unde gasesc rezultatele de la concursul national de evaluare la matematica pentru clasa a IV a care s-a tinut in Corabia jud. Olt

 4. cmiinescu said

  Îmi pare rău dar nu am cunoştinţă despre acest concurs. Încercaţi să întrebaţi organizatorii (şcoala din Corabia) sau la Inspectoratul Şcolar Olt. Toate cele bune!

 5. anamate said

  pentru cristina :intra pe http://www.evaluareineducatie.ro si vei gasi acolo rezultatele

 6. cmiinescu said

  Incercati si aici:
  http://ojm2010iasi.wordpress.com/2010/03/14/rezultate-in-alte-judete/

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: